RZEŹBY

WDECH I WYDECH

GORSETOCIAŁA

OCZEKIWANIE

POWIETRZE I JEGO BRAK

AKT

UBIÓR CIAŁA KOBIETY

ŻYCIE DLA ŻYCIA

KOKONY

TWARZE ...

AMPLITUDA ŻYCIA